ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн

Попередній договір о відчудженні квартири

Попередній договір

Місто Київ, дві тисячі четвертого року, березня місяця, ___________ числа.

ПІБ 1 (паспорт СН _____виданий 09 серпня ____року _____РУ ГУ МВС України в місті Києві, ідентифікаційний номер 11111111), що постійно мешкає за адресою: місто Київ , вул. ___, ____кв. __, іменований надалі – Продавець, с однієї сторони, та
ПІБ 2 (паспорт СО _____, виданий 31 жовтня ____року _____РУ ГУ МВС України в місті Києві, ідентифікаційний номер № _____), що постійно мешкає за адресою: місто Київ, вул. ______, ___кв. ___, надалі – Покупець, з другої сторони,
разом надалі за текстом - Сторони, розуміючі значення цього правочину, перебуваючи при ясній пам’яті і доброму розумі, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Сторони зобов’язуються в майбутньому, в строк, обумовлений п. 6.1. цього Договору, укласти і належним чином оформити договір купівлі-продажу нерухомого майна, надалі за текстом – Квартира, на умовах і в порядку, визначених цим Договором.

1.2. Квартира за номером ___ (_____), знаходиться в будинку ___ (_____), розташованого по вулиці _____в місті Києві, і складається з трьох житлових кімнат, загальною площею ___ кв. метрів, житловою ___ кв. метрів.

1.3. Квартира є власністю Продавця і належить йому на підставі договору дарування, посвідченого ____., державним нотаріусом другої київської державної нотаріальної контори 11.10.___р. та зареєстрованого Київському міському БТІ 02.11.____р. у реєстр. книгу за № _____;

1.4. Продавець гарантує і готовий нести відповідальність, передбачену цим Договором та законодавством України, що Квартира:

а) є добросовісно придбаною Продавцем, нікому раніше не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана, під арештом, заставою, податковою заставою чи забороною на відчуження не перебуває, судового спору щодо неї, а також прав, в тому числі речових, чи претензій зі сторони третіх осіб немає;
б) немає недоліків, особливо прихованих недоліків, які Покупець не могли побачити при огляді Квартири, в т. ч руйнування фундаменту, стін будинку.

1.5. Продавець стверджує, що він висловлює волю всіх співвласників Квартири і згоден нести відповідальність за їх дії (бездіяльність), які можуть привести до невиконання або неналежного виконання цього Договору.

2. Ціна Квартири, порядок розрахунків та оплата витрат

2.1. Продавець згоден продати, а Покупець купити Квартири за ціною, що є еквівалентною _____(______тисячам) доларам США. Розрахунок за Квартири відбуватиметься в гривнях за курсом, який встановлений НБУ на дату підписання договору купівлі – продажу Квартири, надалі – Основний договір.

2.2. Ціну, вказану в п. 2.1 Договору, Покупець сплачують Продавцю, в день підписання та нотаріального посвідчення Основного договору.

2.2. Вартість нотаріального оформлення Сторони оплачують в момент підписання Основного договору, при цьому:

2.2.1. Продавець оплачує послуги нотаріуса за нотаріальне посвідчення договору, що дорівнює ставці державного мита. (1% від ціни Квартири).
2.2.2. Оплату пенсійного збору (1% від ціни Квартири) здійснює Покупець.
2.2.3. Оплату довідок, що необхідні для відчуження Квартири, здійснює та сторона, відносно якої ці довідки видані.
2.2.4. Інші витрати на нотаріальне оформлення Основного договору Сторони здійснюють в рівних частках.

3. Обов’язки Продавця

3.1. Продавець зобов’язується:

3.1.1. Укласти з Покупцем Основний договір у термін, місці та на умовах, встановлених цим Договором.
3.1.2. Не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на відчуження Квартири або виникнення прав третіх осіб щодо Квартири (оренда, найом, позичка, застава, обтяження тощо).
3.1.3. Не погіршувати технічного стану Квартири, не здійснювати ремонту, пов’язаного з повною чи частковою перебудовою (переплануванням) Квартири. Не демонтувати та не замінювати сантехнічні системи і пристрої, не розбирати, не міняти повністю чи частково дерев’яні чи інші покриття підлоги, засклення вікон, не демонтувати газове обладнання, електросистеми, не демонтувати існуючі на момент підписання даного Договору удосконалення, окрім тих, що перешкоджають належному оформленню та отриманню Довідки-характеристики БТІ.
3.1.4. До підписання Основного договору на прохання Покупців забезпечити можливість додаткових переглядів Квартири.
3.1.5. На момент укладення Основного договору мати в наявності всі необхідні документи для відчуження Квартири: правовстановлюючий документ, Довідку-характеристику з Бюро технічної інвентаризації (витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно), Довідку про надання ідентифікаційного номеру, нотаріально оформлену згоду подружжя на відчуження, Довідку – Форму №3, відомості про тимчасово знятих з реєстраційного обліку, а в разі наявності зареєстрованих членів сім’ї – їх згоду на укладення Основного договору.
3.1.6. За день до підписання Основного договору надати Покупцю довідки про відсутність заборгованості - по комунальним та іншим послугам, пов’язаним з експлуатацією Квартири, за електроенергію, тощо. Якщо на момент підписання Основного договору буде існувати така заборгованість – надати Покупцю довідки з вказаними сумами заборгованості. В цьому разі вартість Квартири в основному договорі відповідно зменшується на суму такої заборгованості.
3.1.7. Передати Квартиру для вільного користування його Покупцем через 10 днів після укладенню Основного договору та здійснення розрахунку за ним, тобто звільнити її від належних Продавцю або третім особам речей і зняти протягом 14 днів з реєстраційного обліку всіх мешканців.
3.1.8. Сплатити заборгованість по ЖЕО, електроенергії, та інші заборгованості пов’язані з Квартирою, до моменту фактичного звільнення Квартири.
3.1.9. Зберігати конфіденційність стосунків та умов відчуження Квартири.

4. Обов’язки Покупця

4.1. Покупець зобов’язуються:

4.1.1. Укласти Основний договір у термін, місці та на умовах, встановлених цим Договором.
4.1.2. В момент підписання Основного договору сплатити ціну Квартири, вказану в п. 2.1 цього Договору.
4.1.3. Прийняти Квартири у визначені Основним договором строки.
4.1.4. Сприяти Продавцю або його представнику (за наявності останнього) у отриманні документів, необхідних для відчуження Квартири, згідно п. 3.1.5 Договору.
4.1.5. Не змінювати в односторонньому порядку строк (термін) укладення та нотаріального посвідчення Основного договору та умов купівлі Квартири (зокрема, ціну, вимоги до строку (терміну) звільнення Квартири тощо).
4.1.6. Покупець зобов’язується зберігати конфіденційність стосунків та умов відчуження Квартири.

5. Гарантії та відповідальність

5.1. У випадку невиконання цього договору винна сторона має відшкодувати іншій стороні завдані збитки.

5.2. Невиконанням договору є будь-який факт, який є причиною офіційною (з винесенням відповідної постанови) відмови нотаріуса у посвідченні договору купівлі-продажу; відмова однієї із сторін від підписання договору купівлі-продажу на визначених цим договором умовах; нез’явлення до нотаріуса у визначений час; або невиконання договору купівлі-продажу, якщо цей факт доказаний в судовому порядку, чи наслідком його є розірвання договору купівлі-продажу (визначення його недійсним).

5.3. За достовірність чи справжність документів, необхідних для підписання Основного договору, несе відповідальність особа, що їх надала.

6. Строки та місце

6.1. За домовленістю Сторін укладення та нотаріальне посвідчення Основного договору здійснюватиметься ____ 2004р. о 14.00 годині, у приміщенні офісу приватного нотаріуса за адресою: м. Київ, вул..

6.2. За домовленістю сторін, може бути призначене інше місце або час підписання Основного договору, але в разі наявності суперечок, обов’язковим для виконання є вказане у п. 6.1. час і місце укладення Основного договору.

6.3. Цей Договір набуває чинність з моменту його підписання Сторонами, нотаріального посвідчення, і діє до виконання ними усіх своїх зобов’язань за цим Договором.

7. Форс – мажор

7.1. Покупець та Продавець звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком дії обставин непереборної сили (пожежі, землетруси, паводки, затоплення) або іншої перешкоди, що є поза їх контролем (воєнні дії, або страйки, громадські заворушення, збої у подачі електроенергії, не залежні від волі обох сторін, збої у роботі комп'ютерних систем, зміни у законодавстві, тощо), яким навіть уважна сторона не могла запобігти та які виникли після укладення цього Договору (форс-мажорні обставини).

7.2. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили або зіткнулася з перешкодою поза її контролем, зобов'язана негайно, не пізніше 3 днів, проінформувати іншу сторону Договору про виникнення, вид та можливу тривалість дії зазначених обставин та перешкод.

7.3. Виникнення обставин та перешкод, передбачених п. 7.1, за умови дотримання вимог п. 7.2, продовжує строк виконання зобов'язань за цим договором на період дії зазначених обставин і перешкод та звичайно необхідного строку для усунення їх наслідків. При цьому, Сторони не позбавляються права обговорити та змінити умови Договору.

7.4. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше восьми місяців з дати визначеної для підписання Основного договору, зобов’язання, що є предметом цього Договору, припиняються.

8. Особливі умови

8.1. Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковою угодою, яка підлягає нотаріальному посвідченню. Додаткові угоди є невід’ємними частинами цього Договору.

8.2. Витрати по нотаріальному оформленню цього Договору сплачує Покупець.

8.3. Зміст ст. 190 Кримінального кодексу України; п. ”є” ст. 1.3., ст. 1.10 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, ст.ст. 334, 635, 640, 651-654, 655-665, Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 59, 65, 74 Сімейного Кодексу нам, що підписали договір, нотаріусом роз’яснено.

8.4. Цей Договір складено в 3-х примірниках, один з яких залишається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу а інші для сторін за договором.

Підписи:

Продавець
Покупець

Місто Київ , ___ березня 2004 року.
Цей договір посвідчено мною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін, які підписали договір встановлено, їх дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № ______.
Стягнуто плати – 100 гривень, вартість бланків 12,80 гривень.

Приватний нотаріус

Источник: Meget
Перепечатка материалов только с письменного разрешения редакции