ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!

Попередній договір купівлі квартири в новобудові

Попередній договір № …

г. , _________________________ дві тисячі ____ року

Ми, що нижче підписались:

_________________________ (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ____), паспорт __ № ____ виданий _______, проживає: _____________, (надалі – Продавець),

та _________ (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ______), паспорт серія __ № _____, виданий ___________, зареєстрована за адресою: ________ (надалі – Покупець),

разом іменовані Сторони, перебуваючи при здоровому розумі, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно, склали цей договір у відповідності із статтею 635 Цивільного кодексу України про таке:

1. Предмет договору

1.1. Продавець та Покупець зобов'язуються в майбутньому, в строк не пізніше 30 календарних днів з дня внесення повної оплати, але не раніше кінця __ кварталу 20__ року, укласти договір купівлі-продажу (Основний договір) частини багатоквартирного житлового будинку (квартири), (в подальшому – Нерухоме майно), розташованого на земельній ділянці за адресою: _______, у нотаріальній формі на умовах, визначених цим договором.

1.2. Земельна ділянка передана Продавцю у власність на підставі наступних документів:

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від ____ року, який зареєстровано в реєстрі за № ___;

- Державний акт на земельну ділянку: серія __ № _____, який видано відділом Держкомзему у ________, та перереєстровано ____ року; кадастровий номер земельної ділянки _______.

1.3. Нерухомим майном (квартирою) за цим договором та, відповідно, за Основним договором є: __кімнатна квартира № __ на ___ поверсі, проектною загальною площею ___ кв. м. у житловому будинку № __ по вулиці _____ (будівельна адреса*) у місті _____ Київської області, (далі за текстом – Об’єкт будівництва).

* будівельна адреса – тимчасова адреса, присвоєна на період будівництва житлового будинку до моменту присвоєння поштової адреси.

1.4. Основний договір буде укладено Сторонами у письмовій формі, який підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

2. Порядок взаєморозрахунків

2.1. В оплату за Нерухоме майно,що купується, до оформлення Основного договору, Покупець сплачує Продавцю загальну суму (вартість) у гривнях, що дорівнює еквіваленту ____ $ (_____) доларів США 00 центів.

2.2. Оплата суми, визначеної у п. 2.1. цього договору, здійснюється Покупцему гривнях у наступному порядку:

2.2.1. _______(_____) доларів США 00 центів відповідно до середньо виваженого комерційного курсу продажу долара США на день підписання даного договору. Цю суму Покупець сплачує в якості авансу одночасно із підписанням цього Договору, що оформлюється Сторонами актом прийому-передачі коштів.

2.2.2. ___ (_____) доларів США 00 центів відповідно до середньо виваженого комерційного курсу продажу долара США на дату здійснення платежу. Ця сума повинна бути сплачена починаючи з ___ року до _____ року (включно) рівними частинами щомісячно з ___ по ___ число поточного місяця, наступним чином:

п/п

Назва місяця Сума заборгованості Щомісячний платіж Залишок заборгованості
1        
2        
Всього:                 ______$


2.3. Всі суми згідно цього Договору сплачуються в національній валюті – гривні, відповідно до середньо виваженого комерційного курсу продажу долара США, що склався на готівковому ринку України на дату проведення розрахунків, джерелом офіційної інформації є відомості сайту _____

3. Істотні умови Основного договору

3.1. Нерухоме майно: __кімнатна квартира № ___ на ___ поверсі, проектною загальною площею ___ кв. м. у житловому будинку № __ по вулиці ____ у місті ___ Київської області (далі - Об’єкт будівництва).

3.1.1. Нерухоме майно позначається на плані поверху Об’єкту будівництва, що є додатком до даного договору та підписується сторонами.

3.2. Загальна сума (вартість) Нерухомого майна на день укладання цього договору складає

__ $ (___) доларів США 00 центів.

3.3. Ціна 1 (одного) кв. м. загальної площі Нерухомого майна становить еквівалент суми ___,00 (___) доларів США 00 центів.

3.4. Загальна площа Нерухомого майна є проектною та підлягає уточненню за даними технічного паспорту, оформленого БТІ.

3.5. Якщо фактична загальна площа Нерухомого майна, в закінченому будівництвом Об’єкті будівництва буде відрізнятися від проектної, Сторони проводять кінцевий розрахунок (згідно умов п. 2.1. та 3.3. цього договору) на підставі Основного договору та даних Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно та технічного паспорту, виданого органами Бюро технічної інвентаризації на таких умовах:

3.5.1. У разі, якщо фактична загальна площа Нерухомого майна менша ніж проектна загальна площа, то Продавець повертає Покупцю кошти, які були надмірно сплачені, в сумі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць Нерухомого майна, на яку зменшилась загальна площа Нерухомого майна.

3.5.2. У разі, якщо фактична загальна площа Нерухомого майна більша ніж проектна загальна площа, то Покупець сплачує Продавцю кошти в сумі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць Нерухомого майна, на яку збільшилась загальна площа Нерухомого майна.

3.6. Витрати пов'язані з нотаріальним посвідченням Основного договору, сплатою належних податків та зборів, несе Покупець.

4. Обов’язки Сторін

4.1.Продавець зобов’язується:

4.1.1. Підготувати до укладання Основного договору документи, необхідні для його нотаріального посвідчення, передбачені законодавством України;

4.1.2 Зобов’язується, що Нерухоме майно нікому іншому не буде продане, не буде подароване, не буде заставлене, в спорі та під забороною, в тому числі в податковій заставі, не буде перебувати, а також, що правочини по продажу частини житлового будинку (квартири) не будуть суперечити правам та інтересам неповнолітніх, малолітніх та непрацездатних осіб.

4.1.3. Укласти з Покупцем Основний договір та передати йому у власність Нерухоме майно, з наступними внутрішнімихарактеристиками:

Стіни Гіпсова штукатурка
Стелі Залізобетонні плити перекриття
Міжкімнатні перегородки Пазогребнева гіпсова плита – ___ мм
Підлога холу, кухні та кімнат Звукоізоляція, стяжка із цементно-піщаного розчину
Підлога санвузлів Без виконання стяжки з цементно-піщаного розчину
Вхідні двері Металеві протипожежні
Водопостачання Ввід із пластикових труб та приладом комерційного обліку підключеної до мереж водоканалу
Водовідведення Із пластикових труб підключених до міської фекальної каналізації
Вікна Металопластикові рами з двокамерним склопакетом
Електропостачання

Ввід від розрахункового лічильника до квартири в щит освітлення на вісім груп та розводка по квартирі у кількості ___ точок. Всі роботи виконуються відповідно до Проекту, погодженого у встановленому порядку.

Опалення та гаряче водопостачання Підключений до мережі двоконтурний газовий котел, змонтована розводка опалювальної системи, встановлення радіаторів українського виробництва (комплекс робіт виконується згідно проекту погодженому у встановленому порядку)
Газопостачання Ввід із підключеним приладом комерційного обліку до мереж газопостачальної організації. Роботи виконані згідно проекту погодженого в установленому порядку
Благоустрій території Згідно проекту


4.1.4. Здати об’єкт нерухомості в експлуатацію не пізніше кінця __ кварталу 20__ року.

4.2. Покупець зобов’язується:

4.2.1. Відповідно до умов цього договору здійснити розрахунки з Продавцем, у встановлені цим договором строки та розміри.

4.2.2. З’явитися у зазначене Продавцем місце, день та час для укладення Основного договору, мати при собі необхідні документи для укладання Основного договору. Про місце, день, час та необхідні документи для укладання Основного договору, Продавець письмово повідомляє Покупця за 30 (тридцять) календарних днів до дати укладання Основного договору.

4.2.3. При підписанні Основного договору, Покупець зобов’язаний укласти договір на утримання будинку та прибудинкової території з житло - експлуатуючою організацією (ЖЕО).

4.2.4. Комплекс послуг з утримання будинку та прибудинкової території надаватиметься ЖЕО згідно з вимогами Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

4.2.5. Після підключення житлового приміщення до мережі газопостачання та монтажу системи опалення, Покупець зобов’язаний упродовж дії опалювального періоду з 15 жовтня по 15 квітня здійснювати опалення житлового приміщення, підтримуючи температуру не нижчу +10º С.

4.2.6. Не порушувати ст. 65 Сімейного кодексу України при укладанні та виконанні цього договору, а також виконати вимоги ст. 65 Сімейного кодексу України при укладанні Основного договору.

4.3. Сторони підтверджують, що:

4.3.1. Вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними, укладення Договору відповідає їх інтересам, волевиявлення щодо укладення та виконання Договору є вільним, усвідомленим та відповідає їх внутрішній волі.

4.3.2. Умови Договору їм зрозумілі та відповідають реальній домовленості між ними.

4.3.3. Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені ним.

4.3.4. Договором зафіксовано всі істотні умови, необхідні для Договору даного виду.

5. Інші умови

5.1. За домовленістю Сторін місце нотаріального посвідчення Основного договору визначається Продавцем.

5.2. Інші умови Основного договору, які не встановлені цим договором, погоджуються сторонами у Основному договорі.

5.3. Покупець має право достроково сплатити ціну Нерухомого майна та будь-яку суму платежу, що підлягає до сплати за умовами розділу 2 цього договору.

5.4 Невиконання Покупцем грошового зобов’язання щодо першого платежу, визначеного у п.2.2. розділу 2 цього договору, з затримкою на строк понад 5 (п’ять) банківських днів, тягне за собою розірвання цього договору з боку Продавця, відповідно до п. 5.7. цього договору.

5.5. Невиконання Покупцем грошового зобов’язання у частині повноти та своєчасності внесення платежів, визначених відповідно до розділу 2 цього договору, з затримкою на строк понад 2 (двох) календарних місяців, тягне за собою розірвання цього договору з боку Продавця, відповідно до п. 5.7. цього договору.

5.6. У випадку розірвання цього договору з ініціативи Покупця, Продавець повертає Покупцеві всі фактично отримані від нього кошти протягом тримісячного терміну, стягнувши при цьому з Покупця штраф у розмірі __ % від суми коштів, фактично отриманих від Покупця на момент розірвання цього договору.

5.7. У випадку розірвання договору з ініціативи Продавця, через невиконання Покупцем своїх зобов’язань за цим договором, Продавець повертає Покупцеві у тримісячний термін всі отримані від нього кошти та стягує штраф у розмірі 10 % від суми, фактично отриманої від Покупця на момент розірвання цього договору.

5.8. У разі, якщо Основний договір не укладено з вини Продавця, Продавець повертає всі фактично отримані від Покупця кошти, за письмовою вимогою Покупця, впродовж трьох місяців, з дня отримання такої вимоги

5.9. У разі, якщо Основний договір не укладено з вини Покупця, Продавець має право звернутися до суду з вимогою про зобов’язання Покупця до примусового укладання Основного договору, в порядку та на умовах, визначених цим договором, або повернути фактично отримані від Покупця кошти, в 3 (три) – місячний термін, стягнувши при цьому з Покупця штраф у розмірі __ % від суми фактично отриманих коштів на момент розірвання цього договору.

5.10. За домовленістю сторін цей договір може бути змінено, такі зміни оформлюються додатковим договором.

5.11. Продавець залишає за собою право на перенесення строку підписання Основного договору на термін від __ до ___ місяців з дати передбаченої у письмовому повідомленні Покупцю, якщо затримка відбулася з вини:

- органів місцевого самоврядування;

- органів виконавчої влади;

- БТІ, СЕС;

- постачальників комунальних послуг;

- в наслідок внесення змін до законодавчих актів, що призвело до неможливості укладання Основного договору в строк передбачений п. 1.1. цього Договору.

Якщо затримка укладання Основного договору триває більше 10-ти місяців, за письмовою вимогою Покупця, Продавець повертає фактично отримані від Покупця кошти, без сплати будь-яких санкцій.

5.12. Передача прав Покупця по цьому договору, без письмового інформування Продавця не допускається.

5.13. Всі спори, пов’язані з цим договором або що з нього випливають вирішуються Сторонами в порядку передбаченому чинним законодавством України.

5.14. В разі здійснення Покупцем перепланування Нерухомого майна, без попереднього письмового узгодження з Продавцем до моменту підписання Основного договору, Продавець залишає за собою право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повернувши сплачені Покупцем кошти, утримавши при цьому штрафні санкції за вчинення самовільного перепланування в розмірі витрат необхідних для приведення Нерухомого майна у стан передбачений Проектом.

5.15. Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту підписання його обома Сторонами за умови внесення першого платежу згідно пп.2.2.1 розділу 2 даного Договорута діє до моменту укладення Сторонами Основного договору згідно п1.1. цього Договору. А в частині невиконаних зобов’язань Договір діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором.

5.16. Цей договір складено на чотирьох сторінках у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один примірник – Покупцю, другий примірник – Продавцю. Усі додатки є невід’ємними складовими цього договору.

6. Підписи сторін

Продавець Покупець
___________________/_______________ ___________________/_______________

 

Источник: Meget
Перепечатка материалов только с письменного разрешения редакции