ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2

Договір купівлі-продажу гаражу

Договір купівлі-продажу гаражного боксу

Місто Київ, дві тисячі четвертого року, лютого місяця, ______ числа.

Ми: з однієї сторони – ПІБ1, (ІН _____), який постійно мешкає в м. Києві, пр-т _____, ___ кв. 175, іменований далі “ПРОДАВЕЦЬ”, з одного боку, та
ПІБ2, (ІН ___) який постійно мешкає в м. Києві, провулок ___, __ кв. 44, іменований далі як “Покупець”, уклали цей договір про таке:

1. Продавець передає у власність, а Покупець приймає і зобов’язується оплатити на нижчевикладених умовах гаражний бокс № ___(п’ятсот сімдесят два) у ГБК “___”, який розташований за адресою: Київ, вул. _____, __.

2. Зазначений гаражний бокс належить Продавцю на підставі свідоцтва на право власності, виданого Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації 29.10.___року згідно з Наказом від 28.10.____року за № ___-С/ГК та зареєстрованого в Київському МБТІ 03.11.___року в реєстр. книгу за № _____.

3. Гаражний бокс, що є предметом цього договору, розташований на третьому поверсі, матеріали стін : з/бетон, цегла, площею 18,00 (вісімнадцять цілих) кв. метрів.

4. Продаж вчинено за погоджену сторонами суму: 5000 (п’ять тисяч) гривень 00 коп., яку я, Продавець, вважаю вигідною для себе, її розмір не пов’язаний із збігом якихось важких для мене обставин і мене повністю задовольняє. Вказану суму Покупець зобов’язується передати Продавцю в день підписання цього договору в приміщенні нотаріальної контори, де посвідчений договір, що буде підтверджено нотаріально оформленою на всіх примірниках цього договору заявою Продавця. Договір вважається виконаним Покупцем після повного розрахунку за договором і здійснення його державної реєстрації. Порушення цього пункту є підставою для розірвання договору і відшкодування нанесених збитків.

5. Відповідно до відомостей, викладених у довідці-характеристиці, виданій Київським міським БТІ 19.11.___р. за № ____, дійсна проіндексована вартість відчужуваного гаражного боксу, складає 5000 гривень 00 коп.

6. Продавець стверджує, що він має усі права власника щодо вільного розпорядження гаражним боксом, який є предметом цієї угоди. Цей гаражний бокс є спільною сумісною власністю його та подружжя. Справжність підпису останньої на заяві про згоду на продаж цього гаражного боксу, засвідчена нотаріусом _____, ____ за реєстр. № . ___ .

На момент укладання цього договору відсутні будь-які співвласники, що мають привілеєве право на його придбання, відсутні претензії третіх осіб на вказаний гаражний бокс. Він нікому іншому не відчужений, не є внеском до статутного капіталу товариств, в оренду не переданий, не заставлений, в податковій заставі, спорі і під забороною /арештом/ не перебуває.

7. Продавець стверджує, що вищевказаний гаражний бокс є вільним. У випадку порушення цього пункту договору, - Покупець має право на відшкодування нанесеної йому матеріальної шкоди, а після державної реєстрації цього договору на його ім’я, має право безперешкодного доступу до вказаного гаражного боксу, не несе відповідальності за речі, що залишені в ній Продавцем і в разі наявності перешкод щодо всіх прав власника має право на відшкодування нанесеної йому моральної шкоди.

8. Витрати по оплаті посвідчення договору в розмірі, яка дорівнює ставці державного мита несе Продавець.

9. Зміст ст. ст. 190, 212 Кримінального кодексу України; п. ”є” ст. 1.3., ст. 1.10 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, ст.ст. 182, 233, 334, 640, 653, 657-662 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 65, 74 Сімейного Кодексу нам, що підписали договір, нотаріусом роз’яснено.

Сторонам роз’яснено, що умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку тягне за собою кримінальну відповідальність (ст. 212 Кримінального кодексу).

Сторонам роз’яснено, що угода може бути визнана недійсною, якщо її вчинено особою під впливом тяжкої для обставини і на вкрай невигідних умовах, незалежно від того, хто був ініціатором такої угоди, (ст. 233 ЦК).

Покупцю роз’яснено, що в разі відчуження цього гаражного боксу, в день укладення договору, йому необхідно сплатити суму податку в розмірі 13%, розрахованої як різниця між вартістю майбутнього продажу (але не менше оціночної вартості) та ціною придбання за цим договором.

10. Цей договір складено в двох примірниках, один з яких призначається для зберігання у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, а другий видається Покупцю.

11. Цей договір після його підписання сторонами, нотаріального посвідчення, повного розрахунку підлягає державній реєстрації. Після державної реєстрації договір вважається укладеним.

ПІДПИСИ:

Продавець
Покупець

Місто Київ, ___лютого 2004 року.
Цей договір посвідчено мною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Договір підписано сторонами в моїй присутності. Особу сторін, які підписали договір встановлено, їх дієздатність, а також належність гр. _____, гаражного боксу, що відчужується, перевірено. Відповідно до вимог ст. 182, 657 Цивільного кодексу України, право власності і цей договір підлягають державній реєстрації.
Зареєстровано в реєстрі за № _______.
Стягнуто плати – 1% від суми договору - 50 (п’ятдесят) гривень.

Приватний нотаріус

З А Я В А

Я, ____(паспорт СО ____, виданий 12.01.___року ____РУ ГУ МВС України в м. Києві), що мешкаю в місті Києві, провулок ____, ___ кв. 44, надаю свою згоду своєму чоловікові ПІБ2 на купівлю гаражного боксу № ___ у ГБК “___”, який розташований за адресою: Київ, вул. ___, __. на умовах і за ціну, що зазначені в цьому договорі - 5000 (п’ять тисяч) гривень 00 коп.

“_____”________________________року

Підпис ____________________________

Місто Київ, ______________________________________________ 2004 року. Я, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису _____, який зроблено в моїй присутності. Особу гр. ___., котра підписала документ, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за № З-__________
Одержано плати – 1 гривня.

Приватний нотаріус

Факт шлюбних відносин перевірено на підставі свідоцтва про одруження 1-БК № ___, виданого 30 червня __року В/РАГСу ___району м. Києва, запис № ___

Приватний нотаріус

З А Я В А

Я, ПІБ1, цією заявою підтверджую, що ПІБ2 повністю виконав свої зобов’язання за договором, сума 5000 (п’ять тисяч) гривень 00 коп. передана мені. Претензій матеріального характеру за цим договором у мене до нього немає.

“_____”________________________року

Підпис ___________________________

Місто Київ, ________________________________________2004 року. Я, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ____, який зроблений в моїй присутності. Особу гр. ____., котрий підписав цей документ, встановлено. Зареєстровано в реєстрі за № ____
Одержано плати – 1 гривня.

Приватний нотаріус

Источник: Meget
Перепечатка материалов только с письменного разрешения редакции