30 тыс. объектов от 14'700 грн/м2
ЖК Идея от 12'000 грн/м2
ЖК Art House от 21'000 грн/м2
ЖК Милые квартиры от 8'600 грн/м2
ЖК RiverStone от 32'660 грн/м2
ЖК Forest Park от 19'000 грн/м2

Довіреність юридичної особи на підписання конкретного договора


ДОВІРЕНІСТЬ

Місто Київ, дві тисячі п’ятого року ,_______місяця, _____ числа

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “____”, код ЄДРПОУ ___, місцезнаходження за адресою : місто Київ, вулиця _____, зареєстроване 14.07.__року ___орган_, надалі за текстом „Товариство” , в особі голови правління ПІБ_1, який мешкає в м. Києві, ______кв.__, і діє на підставі Статуту,
цією довіреністю уповноважує
фінансового директора ПІБ, яка мешкає в м. Києві, вул. __, __кв. __

ВЧИНЯТИ НАСТУПНІ ПРАВОЧИНИ від імені Товариства :
УКЛАСТИ від імені Товариства договори іпотеки та застави належного Товариству нерухомого майна та товарів в обороті з ВАТ “___банк”, визначаючи умови правочинів на власний розсуд.
БУТИ ПРЕДСТАВНИКОМ Товариства перед всіма фізичними та юридичними особами з вищевказаних питань.

Для виконання цієї довіреності ПІБ_2 надаються такі права: подавати від імені Товариства та отримувати для нього заяви, довідки, інші документи; підписувати від імені Товариства вказані вище договори; виконувати всі інші юридично необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.

Довіреність видана строком по ________року.

Ця довіреність видана на підставі трудового договору, укладеного між ВАТ ___– та вказаним представником, внутрішніх документів Товариства щодо його посадових обов’язків.

Зміст ст. ст. 239 - 241, 246 - 250 , 1000-1010 Цивільного кодексу України нотариусом роз’яснено.

Голова Правління ВАТ “____” _________________

Місто Київ, "___" _______________ року ця довіреність посвідчена мною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Довіреність підписана від імені _______(найменування юридичної особи) _______________ (прізвище, ім'я, по батькові та посада) __________________ у моїй присутності. Правоздатність та дієздатність ____________(найменування юридичної особи)______________а також повноваження його (її) представника перевірено. Особу _________(прізвище та ініціали)_________, який (яка) підписав(ла) довіреність, встановлено, дієздатність перевірено. Зареєстровано в реєстрі за N
Стягнуто плати – за оформлення та виклик 90,63 гривень; вартість бланка - 6,40 гривень, реєстрація – 2,97 гривень.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Источник: Meget
Перепечатка материалов только с письменного разрешения редакции