ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!

Довіреність юридичної особи іншої посадової особі (широке коло повноважень)

ДОВІРЕНІСТЬ

Місто Київ, дві тисячі п’ятого року,_______місяця, _____ числа

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “____”, код ЄДРПОУ ___, місцезнаходження за адресою : місто Київ, вулиця _____, зареєстроване 14.07.__року ___орган_, надалі за текстом „Товариство” , в особі голови правління ПІБ_1, який мешкає в м. Києві, ______кв.__, і діє на підставі Статуту,
цією довіреністю уповноважує
фінансового директора ПІБ, яка мешкає в м. Києві, вул. __, __кв. __

ВЧИНЯТИ НАСТУПНІ ПРАВОЧИНИ від імені Товариства :

УКЛАДАТИ, ЗМІНЮВАТИ, РОЗРИВАТИ цивільно-правові, трудові угоди, визначаючи умови правочинів на власний розсуд, відповідно внутрішніх правил Товариства.

ЗДІЙСНЮВАТИ будь-які дозволені законом операції за банківськими рахунками Товариства з правом першого підпису фінансових документів, в тому числі платіжних та касових.

БУТИ ПРЕДСТАВНИКОМ Товариства перед юридичними та фізичними особами.
ВЕСТИ СПРАВИ Товариства в судах усіх інстанцій, з усіма правами наданими законом позивачу, відповідачу і третій особі (без виключень), з правом підпису усіх процесуальних документів.

Для виконання цієї довіреності надаються повноваження : подавати та підписувати від імені Товариства заяви, пояснення тощо, одержувати необхідні довідки та документи, а також виконувати всі інші дії, необхідні для виконання цієї довіреності.

Довіреність видана строком по ________року.

Ця довіреність видана на підставі трудового договору, укладеного між ВАТ ___– та вказаним представником, внутрішніх документів Товариства щодо його посадових обов’язків.

Зміст ст. ст. 239 - 241, 246 - 250 , 1000-1010 Цивільного кодексу України нотариусом роз’яснено.

Голова Правління ВАТ “____” ________________________________

Місто Київ, "___" ________________________ року ця довіреність посвідчена мною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Довіреність підписана від імені _______(найменування юридичної особи) __________________(прізвище, ім'я, по батькові та посада) _________________ у моїй присутності. Правоздатність та дієздатність ____________(найменування юридичної особи)______________а також повноваження його (її) представника перевірено. Особу _________(прізвище та ініціали)_________, який (яка) підписав(ла) довіреність, встановлено, дієздатність перевірено.  Зареєстровано в реєстрі за N_. Стягнуто плати – за оформлення та виклик 90,63 гривень; вартість бланка - 6,40 гривень, реєстрація – 2,97 гривень.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Источник: Meget
Перепечатка материалов только с письменного разрешения редакции