ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2

Договір міни квартир з доплатою

Нотаріальний зразок договору міни

Місто Київ, дві тисячі четвертого року, квітня місяця, ______ числа.

Ми, з однієї сторони – ПІБ_1 (ІН _____), що постійно проживає за адресою : м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, ___ кв. __,
і з другої сторони ПІБ_2 (ІН _____), ПІБ_3 (ІН ____), що постійно проживають за адресою : м. Київ, вулиця ____, ___ кв. ___

уклали цей договір про таке:

1. Я, ПІБ_1 МІНЯЮ належну мені на праві власності квартиру № 1 (один), в будинку № ____(_____) по вулиці _____в місті Києві, на квартиру № 2 (два), в будинку № ____(_____) по вулиці _____в місті Києві, а ми, ПІБ_1, ПІБ_2 МІНЯЄМО належну нам на праві власності квартиру № 2 (два), в будинку № ____(_____) по вулиці _____в місті Києві, на квартиру № 1 (один), в будинку № ____(_____) по вулиці _____в місті Києві, в рівних частках кожному.

2. Квартира № 1, в будинку № ____ по вулиці _____в місті Києві, складається з двох жилих кімнат, загальною площею 59,80 (п’ятдесят дев’ять цілих вісімдесят сотих) кв. м., жилою – 29,60 (двадцять дев’ять цілих шістдесят сотих) кв. метрів.
Квартира № 2, в будинку № ____ по вулиці _____в місті Києві в місті Києві, складається з трьох жилих кімнат, загальною площею 86,60 (вісімдесят шість цілих шістдесят сотих) кв. м., жилою – 48,30 (сорок вісім цілих тридцять сотих) кв. м.

3. Право власності на квартиру № , в будинку № ____ по вулиці _____в місті Києві, належить ПІБ_1 - на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого _____ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23.11.__року за реєстр. № ____та зареєстрованого в Київському міському БТІ 29.11.___р., № ______.

Відповідно до відомостей, викладено у довідці-характеристиці, виданій Київським міським БТІ 19.___.2004 р., № _____, вартість цієї квартири становить 36897 гривень 49 копійок.

За згодою сторін цю квартиру оцінено в 37 000,00 (тридцять сім тисяч) гривень 00 коп.

Право власності на квартиру № 2, в будинку № ____ по вулиці _____в місті Києві, належить ПІБ_2, ПІБ_3 - на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого _____ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 07.03.___року за реєстр. № ____та зареєстрованого в Київському міському БТІ 12.04.___р., № _____.

Відповідно до відомостей, викладено у довідці-характеристиці, виданій Київським міським БТІ 29.___.2004 р., № _____, вартість цієї квартири, становить 54546 гривень 32 копійок.

За згодою сторін цю квартиру оцінено в 69 000,00 (шістдесят дев’ять тисяч) гривень 00 коп. Оцінка квартир здійснена сторонами безпосередньо, виходячи із розміру цін на аналогічні квартири. Вартість квартир, що визначена в цьому договорі сторони вважають справедливою, її розмір не пов’язаний із збігом якихось важких обставин для будь якої із сторін.

4. Вказана МІНА здійснена з доплатою 32 000,00 (тридцять дві тисячі) гривень 00 коп., яку ПІБ_1 зобов’язуються передати ПІБ_2, ПІБ_3 в день підписання цього договору в приміщенні нотаріальної контори, де посвідчений договір, але не пізніше 17 годин, що буде підтверджено нотаріально оформленою на всіх примірниках цього договору заявою ПІБ_2,ПІБ_3

Договір вважається виконаним після повного розрахунку за договором і здійснення його державної реєстрації. Порушення цього пункту є підставою для розірвання договору і відшкодування нанесених збитків.

5. ПІБ_1 стверджує, що квартира є спільною сумісною власністю його та подружжя ПІБ_4. ПІБ_2, ПІБ_3 стверджують , що вони є подружжя, квартира належить їм на праві спільної сумісної власності.

Сторони стверджують, що вони мають усі права власників щодо вільного розпорядження квартирами, які є предметом цього договору. На момент укладення цього договору відсутні будь-які інші співвласники, що мають переважне право на їх придбання, відсутні претензії третіх осіб на вказані квартири. Вони нікому іншому не відчужені, не є внеском до статутного капіталу товариств, в оренду не передані, не заставлені, в податковій заставі спорі і під забороною /арештом/ не перебувають.

ПІБ_2, ПІБ_3 стверджують, що крім них жодна особа не зареєстрована у належній ним квартирі, і не має законного права користування нею, і тому, цей договір не зачіпає прав третіх осіб щодо її користування.

ПІБ_1 стверджує, що жодна особа не зареєстрована в належній йому квартирі, і не має законного права користування нею, і тому, цей договір не зачіпає прав третіх осіб щодо її користування

6. Сторони гарантують звільнити квартири, що міняються, до ____2004 року та знятись з реєстраційного обліку до ____2004 року і зобов’язуються передати квартири, що міняються, іншій стороні в користування після повного розрахунку, про що сторонами буде підписаний передавальний акт. Сторони несуть відповідальність за належне виконання цього пункту договору також в разі невиконання його іншими особами, які мешкають в цій квартирі. У випадку порушення цього пункту договору, - інша сторона має право на відшкодування нанесеної їй матеріальної шкоди, а після державної реєстрації цього договору на кожна із сторін має право безперешкодного доступу до власної квартири, не несе відповідальності за речі, що залишені в ній іншою стороною і в разі наявності перешкод щодо всіх прав власника має право на відшкодування нанесеної їй моральної шкоди.

7. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір на невигідних умовах, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього договору не мають. Цей договір підписується сторонами добровільно, при здоровому розумі та ясній пам’яті, зміст статей законодавства, які зазначені у договорі нам відомі та зрозумілі

8. Сторони підтверджують, що квартири знаходяться у технічному стані, придатному для нормального їх використання. Кожна із квартир візуально оглянута сторонами до підписання цього договору. Недоліків чи дефектів, які б перешкоджали використанню квартири за призначенням, на момент огляду виявлено не було. Сторони зобов’язуються нести обов’язок по утриманню квартир (оплаті всіх належних платежів), а також відповідати за вказаний стан квартир до моменту їх фактичного звільнення. В разі наявності недоліків квартир або заборгованості за комунальними та іншими платежами сторони зобов’язуються виписати їх в окремий погоджений ними документ, який є обов’язковим для виконання.

9. Зміст ст. ст. 190, 212 Кримінального кодексу України; п. ”є” ст. 1.3., ст. 1.10 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, ст.ст. 182, 233, 334, 640, 653, 657-662, 715, 716 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 59, 65, 74 Сімейного Кодексу нам, що підписали договір, нотаріусом роз’яснено.

Сторонам роз’яснено, що умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку тягне за собою кримінальну відповідальність (ст. 212 Кримінального кодексу).

Сторонам роз’яснено, що угода може бути визнана недійсною, якщо її вчинено особою під впливом тяжкої для обставини і на вкрай невигідних умовах, незалежно від того, хто був ініціатором такої угоди, (ст. 233 ЦК)

Сторонам роз’яснено, що в разі відчуження зазначених квартир, в день укладення договорів, їм необхідно сплатити суму податку в розмірі 13%, розрахованої як різниця між вартістю майбутнього продажу (але не менше оціночної вартості) та ціною придбання за цим договором і зменшеною на 10% за кожний рік її володіння, починаючи з другого. (гл.11 Закон України „Про оподаткування доходів фізичних осіб).

10. Витрати, що пов’язані з оформлення договору сторони оплачують порівну.

11. Цей договір складено в 3-х примірниках, один з яких залишається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (реєстраційне посвідчення № 224, вид. Управлінням юстиції м. Києва 26.10.1998р.), а інший видається Покупцеві.

12. Цей договір після його підписання сторонами, нотаріального посвідчення, повного розрахунку підлягає державній реєстрації. Після державної реєстрації договір вважається укладеним.

ПІДПИСИ:

ПІБ_1. ______________________________________

ПІБ_2. ______________________________________

ПІБ_3. _____________________________________

Місто Київ, ___ квітня 2004 року.
Цей договір посвідчено мною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Договір підписано сторонами в моїй присутності.
Особу сторін, що підписали цей договір встановлено, їх дієздатність, а також належність гр. гр. ПІБ_1, ПІБ_2, ПІБ_3 , квартир, які відчужуються, перевірено.
Відповідно до вимог ст.182, 657 Цивільного кодексу України, право власності і цей договір підлягають державній реєстрації.
Зареєстровано в реєстрі за № __________
Одержано плати – 1 % від суми договору – 690 (шістсот дев’яносто) гривень.

Приватний нотаріус

ЗАЯВА

Я, ПІБ_4 (ІН ____, паспорт СА ___, виданий 03.06.___ року ___РУ ГУ МВС України в м. Києві), проживаю за адресою : м. Київ, пр-т ___, __ кв. __, надаю свою згоду своєму чоловікові ПІБ_1 на укладання договору міни належної нам на праві спільної сумісної власності квартири № 1, в будинку № ____ по вулиці _____ в місті Києві, на квартиру № 2, в будинку № ____ по вулиці _____в місті Києві і, на умовах визначених договором міни, в т.ч. з доплатою 32000,00 (тридцять дві тисячі) гривень 00 коп.

“_____”________________________________________року

Підпис __________________________________________

Місто Київ, _____________________________________року. Я, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ПІБ_4, який зроблено в моїй присутності. Особу гр. ПІБ_4., котра підписала документ, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за № З-__________
Одержано плати – 1 гривня.

Приватний нотаріус

Факт шлюбних відносин перевірено на підставі свідоцтва про одруження ІІ-__ № __, виданого 18 серпня ___ року __ сільрадою ___ району __ області, запис № __.

Приватний нотаріус

ЗАЯВА

Ми, ПІБ_2, ПІБ_3 цією заявою підтверджуємо, що ПІБ_1 повністю виконав свої зобов’язання за договором, доплата визначена у договорі міни в сумі 32 000,00 (тридцять дві тисячі) гривень 00 коп. передана нам. Претензій матеріального характеру за цим договором у нас до нього немає.

“_____”______________________  ___________ року

Підписи

ПІБ_2._____________________________________________

ПІБ_3______________________________________________

Місто Київ, ________________року. Я, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ПІБ_2, ПІБ_3, які зроблено в моїй присутності. Особу гр. гр. ПІБ_2, ПІБ_3 ., котрі підписали документ, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за № З - ______.
Одержано плати – 2 гривні.

Приватний нотаріус

Источник: Meget
Перепечатка материалов только с письменного разрешения редакции