Лучшие нотариусы найти или добавить
Бесплатно после регистрации
Лучшие адвокаты найти или добавить
Риелторы Киева выбрать компанию

Договір купівлі-продажу квартири

Зразок договору купівлі-продажу квартири

Місто Київ, дві тисячі п’ятого року, ___________ місяця, ______ числа.

Ми, Іванова Анна Олеговна, ИК №....., яка зареєстрована і проживає за адресою: місто Київ, вулиця _____________, ______кв. ____, іменована далі “Продавець”, з одного боку, та
Петрова Татьяна Олеговна
, ИК №....., яка проживає за адресою: місто Київ, вулиця ______________________, остання реєстрація за адресою: місто Київ, вулиця ______, ____кв. ____, іменована далі “Покупець”, з другого боку (коментар : у випадку коли особа знялась з реєстрації, або не проживає за місцем реєстрації),
уклали цей договір про таке:

1. Продавець передає у власність, а Покупець приймає і зобов’язується оплатити на нижчевикладених умовах квартиру за номером 39 (тридцять дев’ять) у будинку за номером 24 (двадцять чотири) по проспекту __________в місті Києві.
Квартира складається з однієї жилої кімнати. Площа квартири, що відчужується, становить: загальна – 45,80 (сорок п’ять цілих вісімдесят сотих) кв. метрів, жила – 17,80 (сімнадцять цілих вісімдесят сотих) кв. метрів.

2. Квартира, що відчужується, належить Продавцю на підставі договору дарування, посвідченого _______, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ____лютого 2005 року за реєстровим № ____, право власності зареєстровано Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна ______лютого 2005 року у реєстрову книгу № ______ за реєстровим № _______.

3. Продаж вчинено за погоджену сторонами суму: 100 000,00 (сто тисяч) гривен 00 коп. Така вартість квартири визначена сторонами за взаємним погодженням, за відсутності примусу як будь-кого із сторін, так і з боку третіх осіб, а також збігу будь-яких важких обставин.

Сторони свідчать, що вони обізнані стосовно рівня ринкових цін на аналогічні квартири; за їх розсудом визначена в цьому договорі вартість саме цієї квартири є справедливою і відповідає її дійсної вартості.

4. Вказану суму Покупець зобов’язується передати безпосередньо Продавцю одразу після підписання цього договору в приміщенні нотаріальної контори (варіант : банківської установи де посвідчений договір, або визначити інше місце), де посвідчений договір, що буде підтверджено нотаріально оформленою на всіх примірниках цього договору заявою Продавця. Заява є складовою і невід’ємною частиною договору Договір вважається виконаним Покупцем після повного розрахунку за договором і здійснення його державної реєстрації. Подати на державну реєстрацію Покупець має право після повного розрахунку. Порушення цього пункту є підставою для визнання договору неукладеним і не вчиненим та відшкодування нанесених збитків.

5. Відповідно до відомостей, що викладені у довідці-характеристиці, яка видана Комунальним Підприємством Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна ______ 2005 року за № _____, балансова вартість квартири, що відчужується, становить 82533 гривні 04 коп.

6. Продавець свідчить, що:

  • квартира, яка є предметом цього договору, є її особистою приватною власністю, так як одержана в дар і вона має усі права власника щодо вільного розпорядження нею;
  • на момент укладення цього договору відсутні будь-які особи, що мають переважне право на її придбання, відсутні претензії третіх осіб на вказану квартиру. Квартира нікому іншому не відчужена, не є внеском до статутного капіталу товариств, в оренду не передана, не заставлена, в податковій заставі, під забороною, спорі і під арештом не перебуває;
  • квартира не має недоліків, що перешкоджають використанню її за призначенням.
    жодна особа не зареєстрована в належній йому квартирі, і не має законного права користування нею, і тому, цей договір стосовно її користування не зачіпає прав третіх осіб.

Покупець свідчить, що ці факти доведені до її відома, а також свідчить про те, що на момент укладення цього договору вона не перебуває у зареєстрованому шлюбі та не проживає однією сім’єю у фактичних шлюбних відносинах. Ця квартира набувається нею за власні кошти як особиста приватна власність.

7. Продавець гарантує звільнити квартиру і передати її Покупцю в день підписання цього договору, ______ 2005 року, за умови повного розрахунку з нею. Про факт передачі квартири сторонами буде підписаний передавальний акт. Продавець несе відповідальність за неналежне виконання цього пункту договору також в разі невиконання його іншими особами, які перебуватимуть в цій квартирі. У випадку порушення цього пункту договору, Покупець має право на відшкодування нанесеної їй матеріальної шкоди, а після спливу строку звільнення, за умови державної реєстрації цього договору та права власності на її ім’я, має право безперешкодного доступу до вказаної квартири, не несе відповідальності за речі, що залишені в ній Продавцем, і в разі наявності порушень прав власника має право на відшкодування нанесеної їй моральної шкоди.

8. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір на невигідних умовах, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього договору не мають. Цей договір підписується сторонами добровільно, при здоровому розумі та ясній пам’яті, зміст статей законодавства, які зазначені у договорі сторонам відомі та зрозумілі.

9. Продавець підтверджує, що квартира знаходиться у технічному стані, придатному для нормального її використання. Покупець підтверджують, що квартира, яка продається, візуально оглянута нею до підписання цього договору. Недоліків чи дефектів, які б перешкоджали використанню квартири за призначенням, на момент огляду виявлено не було.

Продавець зобов’язується нести обов’язок по утриманню квартири (оплаті всіх належних платежів), а також відповідати за вказаний стан квартири до моменту її фактичного звільнення.

В разі наявності недоліків квартири або заборгованості за комунальними та іншими платежами, сторони зобов’язуються виписати їх в окремий погоджений ними документ, який є обов’язковим для виконання.

10. Витрати по оплаті посвідчення договору в розмірі, що дорівнює ставці державного мита, несуть Продавці, оплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування здійснюють Покупці. Інші витрати по нотаріальному оформленню договору, в разі їх наявності, сторони здійснюють порівну.

11. Зміст ст.ст. 190, 212 Кримінального кодексу України, ст. ст. 1.10, 7, 11 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, ст.ст. 182, 215-236, 640, 653, 657-662 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-62, 65, 74 Сімейного Кодексу нам, що підписали договір, нотаріусом роз’яснено.

Покупцям роз’яснено, що в разі майбутнього відчуження цієї квартири (після 01.01.2006р.), в день укладення договору, їм буде необхідно сплатити суму податку в розмірі 13 (з 01.01.2007 -15) %, розрахованої як різниця між вартістю майбутнього продажу (але не менше оціночної вартості) та ціною придбання за цим договором і зменшеною на 10% за кожний рік її володіння, починаючи з другого. (гл.11 ЗУ „Про податок з доходів фізичних осіб).

12. Цей договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з примірників залишається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (реєстраційне посвідчення № 224, вид. Управлінням юстиції м. Києва 26.10.1998р.), а інший видається Покупцю.

13. Цей договір після його підписання сторонами, нотаріального посвідчення, повного розрахунку підлягає державній реєстрації. З моменту державної реєстрації договору він вважається вчиненим, укладеним і відбувається перехід права власності.

Проект договору складений нотаріусом на прохання сторін і ними погоджений. Українська мова сторонам зрозуміла.

ПІДПИСИ:

Продавець

Покупець

Місто Київ, ______________2005 року.

Цей договір посвідчено мною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність гр. __ПІБ_1____ квартири, що відчужується, перевірено.
Відповідно до вимог ст. 182, 210, 657 ЦК України, право власності і цей договір підлягають державній реєстрації.
Зареєстровано в реєстрі за №
Стягнуто плати – 1 відсоток від суми договору – ....... (....) гривень 00 коп.

Приватний нотаріус

З А Я В А

Я, Іванова А.О. цією заявою підтверджую, що Петрова Т.О. повністю виконала свої зобов’язання за договором, сума 100 000,00 (сто тисяч) гривен 00 коп. передана мені. Претензій матеріального характеру за цим договором у мене до неї немає.

“_____”________________________ ___________року

Підпис________________________________________

Місто Київ, _____________________________________року.

Я, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Іванової Анни Олеговни , який зроблено у моїй присутності. Особу гр. Петровой Тетяни Олегівни, яка підписала документ, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за №
Стягнуто плати – 1 гривня.

Приватний нотаріус

Источник: Meget
Перепечатка материалов только с письменного разрешения редакции