ЖК Новая Конча Заспа от 16'500 грн/м2
ЖК Madison Gardens от 16'725 грн/м2
ЖК Vlasna от 17'000 грн/м2
ЖК ILLINSKY HOUSE от 48'879 грн/м2
ЖК Millenium State от 18'135 грн/м2
ЖК Лавандовый от 18'025 грн/м2
ЖК Центральный 2 от 19'170 грн/м2
ЖК Идея от 14'250 грн/м2
ЖК RiverStone от 34'061 грн/м2
ЖК Крона парк 2 от 15'700 грн/м2
Центральный Premium от 18'900 грн/м2
ЖК Montreal House от 43'401 грн/м2

Позовна заява про стягнення нарахованої але не виплаченої заробітної плати

Позивач: До ______________ міськрайонного суду
_________________області

Ігнатов Олексій Миколайович,
який проживає за адресою: вул. Ломоносова, буд. 29,
кв. 76, м. ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____
Відповідач: Відкрите акціонерне товариство
„Полісся”
вул. Онупрієнко, буд. 34, м. ______________
______________ обл., поштовий індекс _____

Ціна позову: 2825 гр. 00 коп.

Позовна заява
про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати і середнього заробітку за час затримки розрахунку

28 серпня 2001 року мене прийняли на роботу фрезерувальником у відкрите акціонерне товариство „Полісся” м. _____________.

12 березня 2005 року я звільнився з роботи за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України.

На день звільнення з роботи відкрите акціонерне товариство „Полісся” нарахувало мені заробітну плату за період з 1 вересня 2004 року по 12 березня 2005 року в сумі 2400 гр., але виплатити її внаслідок відсутності грошових коштів відмовилося.

Вважаю його дії незаконними, оскільки у відповідності з ч. 1 ст. 116 КЗпП України виплата всіх сум, що належить працівнику від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. У разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у зазначені строки, підприємство, установа, організація згідно з ч. 1 ст. 117 КЗпП України повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

На день пред’явлення позову до суду сума середнього заробітку, який відповідач зобов’язаний сплатити на мою користь за час затримки розрахунку складає 425 гр. 00 коп. ( 525 гр. /фактична заробітна плата за останні два місяці роботи / : 42 дні / кількість фактично відпрацьованих робочих днів за два останні місяці роботи / = 12 гр. 50 коп. / розмір середньоденної заробітної плати / х 34 дні. / кількість днів затримки / ). Свої позовні вимоги у зазначеній частині я збільшу на день розгляду справи в суді.

Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами.

У відповідності з п. 1 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” і п. 2 ч. 3 ст. 81 ЦПК України робітники і службовці звільняються від сплати судового збору і витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у справах про стягнення заробітної плати.

На підставі викладеного й у відповідності з ч. 1 ст. 47, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 117, ч. 1 ст. 232 КЗпП України, ч. 2 ст. 124 Конституції України, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 367 ЦПК України

прошу:

  1. Стягнути з відкритого акціонерного товариства „Полісся” м. _____________ на мою користь нараховану, але не виплачену мені заробітну плату за період з 1 вересня 2004 року по 12 березня 2005 року в сумі 2400 гр. і середній заробіток за період затримки розрахунку за період з 13 березня 2005 року по 29 квітня 2005 року в сумі 425 гр. 00 коп.
  2. Допустити негайне виконання рішення суду в частині стягнення заробітної плати, але не більше ніж за один місяць.

Додатки:

  1. Копія наказу про прийняття на роботу.
  2. Копія наказу про звільнення з роботи.
  3. Довідка про нараховану, але не виплачену зарплату.
  4. Довідка про середню заробітну плату.
  5. Копія заяви.

„____”____________200__р. _____________Ігнатов О.М.