Бесплатно после регистрации
Риелторы Киева выбрать компанию
Лучшие адвокаты найти или добавить
Лучшие нотариусы найти или добавить

Договір купівлі-продажу автомобіля

Договір купівлі-продажу автомобіля

Місто Київ, дві тисячі четвертого року, лютого місяця, _____ числа

Ми, Іванов Іван Іванович (ІН №____), який постійно мешкає в м. Києві, вул. ____, __, кв.___, іменований далі “Продавець”, з одного боку, та
ПІБ____ 2 (ІН №_____), який постійно мешкає в м. Київі, вул. __, __ кв. ___, іменований далі “Покупець”, уклали цей договір про нижче викладене:

1. Продавець передає у власність, а Покупець приймає і зобов’язується оплатити на нижчевикладених умовах автомобіль фабричної марки “___”, 1997 року випуску, двигун № ___, кузов № ___, шасі № ___, знятого з обліку МРЕВ-5 УДАІ міста Києва ____ вересня 2005 р. для відчуження в межах України, транзитний номерний знак ___КН.

2. Відчужуваний автомобіль належить Продавцю, на підставі технічного паспорту АМ № __, виданого __________ міста Києва ____1997 року.

3. Згідно з актом автотоварознавчої експертизи, виконанной _____ 21 лютого 2005 року за № ______, автомобіль, що відчужується, оцінений в сумі 1025 гривень 59 коп.

4. Продаж вчинено за погоджену сторонами суму: 1000 (одна тисяча ) гривень 00 коп., яку я, Продавець, вважаю вигідною для себе, її розмір не пов’язаний із збігом якихось важких для мене обставин і мене повністю задовольняє. Вказану суму Покупець зобов’язується передати Продавцю в день підписання цього договору в приміщенні нотаріальної контори, де посвідчений договір, але не пізніше 17 годин, що буде підтверджено нотаріально оформленою на всіх примірниках цього договору заявою Продавця. Договір вважається виконаним Покупцем після повного розрахунку за договором і здійснення його державної реєстрації. Порушення цього пункту є підставою для розірвання договору і відшкодування нанесених збитків.

5. Продавець стверджує, що він має усі права власника щодо вільного розпорядження автомобілем, який є предметом цього договору, і що він нікому іншому не відчужений, не є внеском до статутного капіталу, в оренду не переданий, не заставлений, в податковій заставі спорі і під забороною /арештом/ не перебуває, всі митні і інші платежі, передбачені законодавством України для поставлення автомобіля на облік, сплачені повністю. В випадку виявлення додаткових платежів, які належало сплатити Продавцю, останній відшкодовує Покупцю їх суму, а в разі вилучення у нього автомобіля, як у добросовісного набувача, повернути Покупцю в тижневий строк вартість автомобіля.

6. Всі витрати за посвідчення договору сплачує Покупець.

7. Зміст ст. ст. 190, 212 Кримінального кодексу України; п. ”ж” ст. 1.3., ст. 12.2 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, ст.ст. 334, 640, 653, 660, 662 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 60, 65, 74 Сімейного Кодексу нам, що підписали договір, нотаріусом роз’яснено.

8. Цей договір складено в 2-х примірниках, один з яких призначається для зберігання у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу _________, а другий видається Покупцю.

9. Договір підлягає реєстрації в органах ДАІ протягом 10 днів з дня посвідчення.

ПІДПИСИ:
Продавець
Покупець

Місто Київ, ___ лютого 2004 року.
Цей договір посвідчено мною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Договір підписано сторонами в моїй присутності. Особу сторін, що підписали договір встановлено, їх дієздатність, а також належність гр. ______автомобіля, що відчужується, перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за №
Стягнуто плати 5 відсотків від суми угоди – 55 (п’ятдесят п’ять) гривень.

Приватний нотаріус

Перевірено сплату податку з доходу продавця в розмірі 13% від суми угоди – 168 гривен (за відсутності даних про ціну придбання ним автомобіля).

Приватний нотаріус

З А Я В А

Я, ______ (ІН _____, паспорт СО _____, виданий 27.01.2000 року ____РУ ГУ МВС України в м. Києві), що постійно мешкаю в місті Києві, вул. ____, ___кв. ___, надаю свою згоду своєму чоловікові Іванову Івану Івановичу на укладення договору купівлі-продажу автомобіля фабричної марки “_______”, 1997 року випуску, придбаного нами в період зареєстрованого шлюбу, на умовах і за ціну, зазначені в договорі - 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

“_____”______________________________року

Підпис __________________________________

Місто Київ, _____________________________________року. Я, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису _____, який зроблено в моїй присутності. Особу гр. ____., котра підписала документ, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за № З-__________
Одержано плати – 1 гривня.

Приватний нотаріус

Факт шлюбних відносин перевірено на підставі штампів у паспортах _____і ______., де є відмітки про реєстрацію шлюбу від 15 вересня ____ року ____В/ЗАГС міста Києва.

Приватний нотаріус

З А Я В А

Я, Іванов І.І., цією заявою підтверджую, що Петров П.П. повністю виконав свої зобов’язання за договором, сума 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп. передана мені. Претензій матеріального характеру за цим договором у мене до нього немає.

“_____”_________________________ ___________року
Підпис ________________________________________

Місто Київ, _____________________________________року. Я, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису _____, який зроблено в моїй присутності. Особу гр. _____., котрий підписав документ, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за № З - ______.
Одержано плати – 1 гривня.

Приватний нотаріус