Риелторы Киева выбрать компанию
Бесплатно после регистрации
Лучшие адвокаты найти или добавить
Лучшие нотариусы найти или добавить

Позовна заява про визнання права власності на житловий будинок

Позивач: До ______________ міськрайонного суду
_________________області 

Кравченко Дарина Павлівна,
яка проживає за адресою: вул. Петропавловська, буд. 93,
кв. 156, м. ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____
 Відповідач: Василенко Антон Максимович,
який проживає за адресою: вул. Центральна, буд. 56,
кв. 17, м. ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____

Ціна позову: 7000 гр.

Позовна заява
про визнання договору дійсним
та визнання права власності на житловий будинок

У с. _____________ _____________ району ____________ області проживала мати відповідача Василенко Марина Іванівна.
12 січня 2005 року вона померла.
Після її смерті відкрилася спадщина на належний їй житловий будинок №15 по вул. Молодіжній у с. ____________, який вона заповідала своєму синові Василенко Антону Максимовичу.
У встановлений законом строк відповідач звернувся до ______________ районної державної нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини і після цього дав оголошення в газеті про продаж будинку.
Дізнавшись про це, я вирішила його купити.
З цією метою 15 березня 2005 року я звернулася до відповідача і, домовившись з ним про ціну та всі інші істотні умови договору купівлі-продажу, сплатила йому повну вартість будинку в сумі 7000 гр. На підтвердження правочину Василенко Антон Максимович видав мені розписку, у якій пообіцяв нотаріально посвідчити укладений між нами договір купівлі-продажу після отримання свідоцтва про право на спадщину.
14 серпня 2005 року він отримав зазначено свідоцтво, однак від нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відмовився.
Якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухиляється від його нотаріального посвідчення, суд у відповідності з ч. 2 ст. 220 Цивільного кодексу України може визнати такий договір дійсними.
Крім доданої до заяви розписки, зазначені мною обставини зможуть підтвердити Ярош В.І., Шелеміна А.П., Кравцова Н.П. та інші свідки.
На підставі викладеного й у відповідності із ст. 16, ч. 2 ст. 220, ст. 392 ЦК України, керуючись ч.1 ст. 88, п. 5 ч. 6 ст. 130, ч. 1 ст. 137 ЦПК України

прошу:

1. Визнати дійсним договір купівлі-продажу житлового будинку №15 по вул. Молодіжній у . _____________ _____________ району ____________ області, укладений 15 березня 2005 року між мною і відповідачем Василенко Антоном Максимовичем.
2. Визнати за мною право власності на житловий будинок №15 по вул. Молодіжній у с. _____________ _____________ району ____________ області.
2. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати.
3. Під час попереднього судового засідання вирішити питання про витребування із _____________ державної районної нотаріальної контори копії свідоцтва про право на спадщину за заповітом, виданого Васильченко А.М. на житловий будинок №15 по вул. Молодіжній у с. _____________ _____________ району ____________ області та виклик до суду свідків:
- Ярош Валентини Іванівни, яка проживає за адресою: вул. Петровського, буд. 3, кв. 10, м. ______________ ______________ обл.,
- Шелеміної Анни Петрівни, яка проживає за адресою: вул. Молодіжна, буд. 23, с. _____________ _____________ району ____________ обл.,
- Кравцової Надії Павлівни, яка проживає за адресою: вул. Молодіжна, буд. 45, с. с. _____________ _____________ району ____________ обл.

Додатки:

1. Розписка.
2. Копія розписки.
3. Довідка БТІ.
4. Копія довідки БТІ.
5. Квитанція про сплату судового збору.
6. Копія квитанції про сплату судового збору.
7. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
8. Копія квитанції про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
9. Копія позовної заяви.

"____" __________200__р. ____________Кравченко Д.П.