ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
КГ Новая березовка от 85'000 $

Попередній договір

Попередній договір або договір задатку

м. Київ «____» __________________ 200__ р.

Ми, що нижче підписалися:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
надалі «Продавець(-і)», та____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
надалі “Покупець(-і) ", уклали дану Угоду про наступне:

1. Сторони домовилися про передачу права власності на нерухоме майно, а саме _________________________, яке іменується надалі “Майно", що знаходиться за адресою:___________________ шляхом оформлення нотаріального Договору ______________ (надалі „Договір”).
2. Договірна ціна: _____________ (___________________________________________ __________________ гривень. На момент укладання Угоди курс Національного Банку України за 1долар США становить __________________________.
Як забезпечення своїх зобов'язань по даній Угоді Покупець(-і) передає Продавцю(-ям) завдаток в розмірі ____________ ( _____________________________________) гривень. На момент укладання Угоди курс Національного Банку України за 1долар США становить______________________.
2.1. У разі порушення Продавцем(-ями) прийнятих на себе зобов'язань, Продавець(-ці) зобов'язуються компенсувати Покупцю(-ям) подвійну суму завдатка, а саме _______________________________________ гривень. Підстава: ст. 195 ЦК України.
2.2. У разі порушення Покупцем(-ями) прийнятих на себе зобов'язань вищезгадана сума завдатка
( п.2 Угоди ) переходить до Продавця(-ів) . Підстава: ст. 195 ЦК України.
3. Обов'язки Сторін:
3.1. Продавець(-і). Надати документи на „Майно”, необхідні для оформлення „Договору”, а саме:
а) правовстановлюючі документи ( ________________________________________);
б) довідка-характеристика БТІ; в) форма № 3; в) рішення опікунської ради (при необхідності).
3.1.1. Надати на момент ________________________ довідки по оплаті комунальних платежів, електроенергії, телефону, газу, опалювання, водопостачання, кабельного телебачення ( при наявності ).
3.1.2. Не змінювати без письмової згоди Покупця(-ів) на період дії Угоди - умов відчуження „Майна”, а також не погіршувати технічного і санітарного стану „Майна”, що існував на момент укладання даної Угоди до моменту передачі об'єкта Покупцю.
3.1.3. Продавець(-і) сплачує(-ють) держмито в розмірі 1% від вартості майна, вказаного в „Договорі” (Закон України від 23.03.1999р. № 539-XIV).
3.1.4. Продавець(-і) стверджує(-ють), що права третіх осіб на „Майно” відсутні ст. 229 ЦК України.
3.2. Покупець(-і) зобов’язуються сплатити вартість „Майна”, вказану в п. 2. Угоди таким чином: ____________________________________________________________.
3.2.1. Покупець(-і) сплачує(-ють) відрахування в фонд пенсійного страхування в розмірі 1% від вартості майна, вказаного в „Договорі” (Закон України від 15.07.1999р., № 967-XIV).
3.2.2. Витрати по оформленню „Договору” сплачує: _________________________________________________________________________.
3.3. З'явитися в заздалегідь узгоджені день, місце і час для підписання „Договору” _________________________маючи при собі наступні документи: а) паспорти: б) Угоди про завдаток; в) інші документи (Свідоцтво про народження, Свідоцтво про одруження, Свідоцтво про розірвання шлюбу, Свідоцтво про смерть,та інш. ___________________________________________ при необхідності.
4. За спільною згодою Сторін підготовку оформлення „Договору” доручають провести ________________________________, для чого передають йому (їй) наступні документи: _______________________________________________________________, за збереження яких він (вона) несе відповідальність до моменту підписання нотаріального „Договору”.
5. Оформлення „Договору”: не пізніше 20.00 год. “_____" ______________ 200___ р.
6. Звільнення квартири не пізніше : „______”_____________________200____р.
7. Термін зняття з реєстраційного обліку протягом ___________________________.
Примітка. За спільною згодою Сторін при підписанні „Договору” утримується сума в розмірі _____________________, яка буде повернена Продавцеві при умові дотримання термінів, вказаних в п. 6 і п. 7 Угоди.
8. Угода вважається такою, що втратила силу, в момент підписання „Договору”, а екземпляри Угоди, отримані Сторонами, підлягають обов’язковому поверненню представнику Агенції. Термін виконання і умови Угоди можуть бути змінені тільки за спільною (письмовою) згодою Сторін. Розбіжності, що можуть виникнути на період дії Угоди, вирішуються шляхом переговорів, а якщо це не можливо в Судовому порядку.
9. Додаткові умови: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. ФОРС-МАЖОР. У разі неможливості виконання умов угоди через причини, незалежні від Сторін, а саме: стихійне лихо, зміни в діючому законодавстві України, що спричиняють неможливість виконання Сторонами умов Угоди, важка хвороба Продавця(-ів) або Покупця(-ів), Угода розривається з поверненням суми завдатка без штрафних санкцій, або за взаємною згодою Сторін виконання даної Угоди продовжується.
11. Угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і знаходяться у кожної з Сторін ( один з яких у представника Агенції).
12. Підписи (реквізити) Сторін:

Продавець (-ці):
1) _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ _________________
2) _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ _________________
3) _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ _________________

Покупець (-ці):
1) _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ _________________
2) _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ _________________

Угода підписана Сторонами при повноважних представниках:

1) від АН „__________"_____________________________________________

2) від АН „___________________”____________________________________

___________

Предлагаем агентствам недвижимости и риэлторам добавлять свои образцы агентских договоров в этот раздел.

Для того чтобы добавить свой агентский договор пишите на электронный адрес: и мы обязательно разместим образец Вашего договора с указанием названия и реквизитов Вашей компании на странице

Источник: meget.kiev.ua При использовании данных материалов - ссылка на сайт обязательна

Последнее обновление: 22.01.2013 г