КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2

Ексклюзивний договір для орендодавця юрособи

Договір про інформаційно-консультаційне обслуговування орендодавця (юридичної особи)

м. Київ “_____"______________ 200___р. 

1. Даний договір укладено між:

1.1. ________________(Агенція нерухомості), в  собі____________________________
тел.: _________________________________________факс_______________________,
діючий на підставі довіренності б/н від ___.____.2003р., який надалі іменується "Виконавець", з одного боку, та ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, що надалі іменується "Орендодавець”.
1.2. Орендодавець, діючий на підставі Ст. 15 Закону України „Про власність":
юридична адреса: ___________________________________________________________
фактична адреса: ____________________________________________________________
тел.: ___________________________факс_______________________.

2. Предмет договору.

2.1. Даний Договір укладений на предмет надання Виконавцем Орендодавцю послуг інформаційно-консультаційного характеру з пошуку потенційного орендаря об'єкта нерухомості, що належить Орендодавцю на підставі ______________________________
__________________________________________________________________________.

3. Зобов'язання і відповідальність Сторін.

3.1. Орендодавець.
3.1.1. Орендодавець надає Виконавцеві виключне право на інформаційно-консультаційне обслуговування потенційного орендаря об'єкта нерухомості і зобов'язується всі перемови про умови сдачі об'єкта нерухомості в оренду вести тільки через Виконавця.
3.1.2. Орендодавець надає Виконавцеві документи, що підтверджують право власності на об'єкт нерухомості і несе відповідальність за їх автентичність. Перелік документів:___________________________
_________________________________________________________________________.
3.1.3. При досягненні домовленості з потенційного орендаря про умови сдачі об'єкта нерухомості в оренду, підписати Договір оренди відповідно до чинного законодавства України, шо регулює дану процедуру на момент його підписання, а також сплатити Виконавцеві винагороду в розмірі ________________________ _________________________________________________________________________.
Вищевказана сума сплачуэться Орендодавцем наступним чином: ___________________________________
________________________________________ протягом ___________________________________________
________________________________________ з моменту підписання Договору оренди об'єкта нерухомості.
3.2. Виконавець.
3.2.1. В період від моменту набуття Договором юридичної сили до “____”____________________200___р. здійснювати покази об'єкта нерухомості, заздалегідь повідомлюючи Орендодавця.про день та час показу. 3.3. Характеристика об'єкта нерухомості: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
3.3.1. Адреса: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.3.2. Первинна ставка орендної плати (в місяць): _________________________________________________________________________
Зміна ставки: на "____"_________________200___ р. ______________________________________________

Орендодавець________/______________/  Виконавець ________/______________/

Зміна ставки: на "____"_________________200___ р. ___________________________

Орендодавець ________/_____________/ Виконавець _______/_________________/

3.3.3. Умови сдачі в оренду об'єкта нерухомості:
- мінімальний термін оренди _________________________________________________
- максимальний термін оренди _______________________________________________
- порядок оплати ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Додаткові умови ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін та мають однакову юридичну силу та набуває юридичної сили з моменту його підписання обома Сторонами.

6. Термін виконання і умови Угоди можуть бути змінені тільки за спільною (письмовою) згодою Сторін. Розбіжності, що можуть виникнути на період дії Договору, вирішуються шляхом перемов, а якщо це неможливо – лише в Судовому порядку.

7. Реквізити та підписи сторін:

Орендодавець:

Виконавець:

___________

Предлагаем агентствам недвижимости и риэлторам добавлять свои образцы агентских договоров в этот раздел.

Для того чтобы добавить свой агентский договор пишите на электронный адрес: и мы обязательно разместим образец Вашего договора с указанием названия и реквизитов Вашей компании на странице

Источник: meget.kiev.ua При использовании данных материалов - ссылка на сайт обязательна

Последнее обновление: 22.01.2013 г